Misszió

A kecskeméti JÓTANÁCSADÓ Kft. munkatársai elkötelezettek abban, hogy a cég ügyfeleit – akiket személyes ügyfeleiknek is tekintenek – gazdasági (elsősorban fejlesztési) döntéseikben szakmailag megalapozott jótanácsokkal lássák el, segítsék. Munkánk során azt az elvet tartjuk szem előtt, hogy a jó tanácsadónak nem a saját, hanem az ügyfelei érdekeit kell szem előtt tartania; nemcsak "szakmai betyárbecsületből", hanem azért is, mert ügyfeleink hosszú távú boldogulása lehet a garanciája a mi piaci pozícióink megtartásának, illetve folyamatos bővítésének is.

Ezen túl erkölcsi megfontolásokból is abban hiszünk, hogy tanácsadói tevékenységünk során holisztikus szemléletet kell érvényesítenünk. (Hasonlóan ahhoz, ahogyan a személyes viszonyainkban is a „teljes ember” szempontjait üdvös figyelembe vennünk.) Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy vállalkozás, szervezet, közösség (és a helyi közösségi érdekeket integráló és képviselő önkormányzat) helyzetének minél teljesebb körű áttekintésével, átlátásával alakíthatók ki az Ügyfél szükségleteire leginkább adekvát döntési opciók, „jótanácsok”, amelyek közül ügyfeleink a legjobbat kiválasztva haladhatnak a szerves fejlődés útján.

Az elnyert támogatásokból megvalósuló fejlesztési projektek végrehajtásában szakmailag és eljárásilag is a lehető legnagyobb ügyfél-elégedettséget eredményező projektmenedzsment-szolgáltatást igyekszünk biztosítani. Arra törekszünk, hogy a korrekt tanácsadó-ügyfél munkakapcsolatot emberséges személyes kontaktusok tegyék eredményessé és lehetőleg még szerethetővé is. Hiszünk abban, hogy türelemmel, derűvel, jó szóval feloldhatók a pályázati rendszerben nem ritkán elkerülhetetlen feszült, stresszes szituációk is.

A közbeszerzések terén elkötelezettek vagyunk abban, hogy a rendszer fokozatosan haladjon az átláthatóság, a kiszámíthatóság, a tisztességes versenyszempontok minél teljesebb körű érvényesülése irányába. Célunk e területen is az, hogy szakmailag kifogástalan, a ráfordításokat optimalizáló, minél kedvezőbb megoldásokat eredményező eljárásokat tegyünk lehetővé szolgáltatásainkkal.

A fenti célok elérése érdekében a JÓTANÁCSADÓ Kft. munkatársai elkötelezettek abban, hogy mind személyes szakmai fejlődésükért, mind pedig a korszerű csapatmunka kialakításáért és folyamatos megújításáért készek legyenek meghozni minden szükséges erőfeszítést, annak tudatában, hogy ezzel alapozzák meg a vállalkozás működésének és szolgáltatásainak magas szakmai színvonalát, amely a cég ügyfeleinek – és ezáltal a tanácsadó cégnek is – piaci és emberi sikereihez, boldogulásához járul hozzá.

Misszió

Nyomtatóbarát változat