Pályázatírás

Pályázatírás Pályázatírással kapcsolatos szolgáltatások

- a pályázó szervezet bemutatása a pályázati kiírásnak megfelelően
- a projektmegvalósítás feltételrendszerének vizsgálata
- a projekt tartalmi leírása (műszaki tartalom, szakmai tartalom)
- a projekt megvalósításának bemutatása (szervezeti modell, közbeszerzési szabályok)
- a projekt költségvetésének összeállítása a Megbízó által biztosított árajánlatok, tervezői költségvetés alapján - a pályázati adatlapok kitöltése
- a pályázati dosszié összeállítása (adatlapok, kötelező mellékletek, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok elkészítése és összeállítása a pályázati kiírásnak megfelelően, szükség szerint másolás, szkennelés)
elektronikus benyújtás esetén a pályázat feltöltése, a kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése
- hagyományos, papír alapú pályázat esetén annak technikai előkészítése, sokszorosítása, bekötése és benyújtása a pályázatban előírt intézményhez, szervezethez, valamint a Megbízó részére egy másolati példány készítése

Pályázathoz csatolandó elemzések, tanulmányok készítése

- Üzleti és marketingterv készítése
- Pénzügyi elemzés, költség-haszon elemzés készítése
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Nyomtatóbarát változat